porsa.org خانه یادگیری پرسا

بودن از یک شگفتی به یک شگفتی دیگر معنا پیدا می کند.

porsa.org خانه یادگیری پرسا

به خانه یادگیری پُرسا خوش آمدید

پرسا فضایی است برای تجربه فعالیت‌های متنوع بر پایه لذت و کشف کودک.
در پرسا کودکان کنجکاو و پیگیرند، سؤال می‌کنند، غور می‌کنند، کشف می‌کنند، راهبرد می‌سازند و حرف و ایده‌هایشان شایسته شنیده شدن است.
در همراهی‌مان با کودکان تسهیلگر خواهیم بود نه مربی، با مشاهده گری، احساس و نیاز کودکان را می‌شنویم و برای عملی شدن تقاضاهای هر کودک فرصت‌های متنوع ایجاد می‌کنیم.
خرسندیم که در کنار کودکان یاد می‌گیریم و رشد می‌کنیم، مشتاق جستجوی معنای زندگی در این همراهی هستیم.

porsa.org

بیشتر

به استقبال تفاوت ها برویم و تفاوت ها را عاملی برای رشد بدانیم

“اریک فروم”